Miras paylaşımında sorun çözüldü ‘Kardeşler arasında o şart ortadan kalktı’

Miras paylaşımı, aile içinde sıkça yaşanan ve çözümü zor olan bir sorundur. Mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlıklar, hem maddi hem de manevi zararlara yol açabilir. Bu nedenle, miras paylaşımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan biri de, mirasın nasıl bölüştürüleceğine ilişkin yasal kurallardır.

Miras paylaşımında anlaşmazlıkları en aza indirmek için yeni düzenlemeler yapıldı. Miras paylaşımı, devir işlemleri gibi konularda artık yeni dönem başladı. Miras paylaşımındaki o sorun çözüldü artık kardeşler arasındaki o şart ortadan kalktı.

ZORUNLULUK ORTADAN KALKTI

Hisseli tapular için tek şart, hissedarların paylaşım konusunda mutabakata varmalarıdır. Yani, mirasın kardeşler arasında paylaştırılması için artık noter onayına gerek duyulmamaktadır. Hisseli tapu alımında ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir. Bu sayede, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapmak yeterli olmaktadır.

MİRASÇI İMZA VERMEZSE NE OLUR?

Ancak, mirasçılardan biri imza vermezse, sözleşmenin olmaması nedeniyle her bir mirasçının mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır. Mahkemeye başvuran mirasçı, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça paylaşma isteyebilecektir.

SADECE BUNU YAPMAK YETERLİ

Bu düzenleme, miras paylaşım süreçlerini kolaylaştırmakla birlikte, kardeşler arasında tam bir uzlaşma sağlanamadığında hukuki yolların da hala devrede olduğunu vurgular.

Getirilen düzenlemede örneğin, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması artık yeterlidir. Dolayısıyla, her mirasçının hakkının korunması adına sözleşme imzalamak önemli olmakla birlikte, herhangi bir ihtilaf durumunda yasal haklarını arama özgürlüğünü de korumuş olacaktır.

Öte yandan, bu düzenleme sayesinde mirasın paylaşımı sürecinde formalitelerin azalması, kardeşler arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyebilir ve mirasçılar arasında daha hızlı ve anlaşılır bir paylaşım sürecini mümkün kılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir